Laleli Keşif ve Kentsel İnfografik Atölyesi (19 ŞUBAT – 6 MART 2022)

İstanbul’da, Tarihi Yarımada’da Ordu Caddesi ve çevresinde, sürdürülebilir hareketlilik ve yayalaştırma çalışmaları devam ediyor. Alanın vizyonunun oluşturulması adına hazırlanan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planında (SUMP) yapılacak çalışmaların kentsel katılımcılığı ve kapsayıcılığı üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, alanın karbon salımı düşük ve yaya dostu bir doğrultuda geliştirilmesi planlanıyor. Kapsayıcı kentsel alanların etkinleştirilmesi bağlamında yapılacak etkinliklerin ilk aşaması, Laleli ve çevresine odaklanıyor. Bu kapsamda, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, Tarihi Yarımada’daki çeşitli kentsel alanlarda, değişen hareketlilik sisteminin beslenmesine yönelik etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Laleli Ordu Caddesi ve çevresinde, alandaki kullanımları ortaya çıkarmak, potansiyelleri görünür kılmak  ve alandaki hareketliliği ilişkilendirmek amaçlarıyla; ‘alanı ve kullanıcıları anlamak’ temalı olarak İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin İstanbul ve Şehrine Ses Ver işbirliği ile keşif ve kentsel infografik atölyeleri düzenleniyor. Çeşitli deneyim ve uzmanlık alanlarına sahip olan atölye katılımcıları, üniversitelerin yeni mezunları arasından seçilecek. Atölye ekiplerinin, alanda mahalle ve kent dokusu ile etkileşimli şekilde çalışarak araştırmaları ve izlenimleri ile mayalayacakları kentsel infografikler oluşturmaları hedefleniyor. Üç hafta sürecek atölye, hafta sonu yapılacak odak çalışmaları ile yürütücüler ve sunumlar eşliğinde kolaylaştırılacak. Atölyelerin sonunda alanda kurulacak mekan yaratma/place making uygulamaları ve  etkileşimli paneller ile kentsel mekandaki yaya deneyimlerinin çeşitlendirilmesi ve kullanıcıların bu uygulamalara yaklaşımlarının öğrenilmesini amaçlanıyor. Tasarlanan kentsel infografiklerin, Laleli’de yayınları yapılarak, açık ve taktiksel şehircilik uygulamalarıyla güçlendirilmesi ile Tarihi Yarımadada sürdürülebilir, kapsayıcı hareketliliğin oluşturulması yolunun açılması hedefleniyor.

ÇALIŞMANIN ANA KONU BAŞLIKLARI (Laleli Bölgesi Odağında)

1. YAPISAL DEĞİŞİM

       Ekonomik, sosyal dönüşüm

       Sosyo-kültürel dönüşüm

2. KÜLTÜREL MİRAS

       Somut kültürel miras öğeleri

       Somut olmayan kültürel miras öğeleri

       Kültürel peyzaj

3. KENTSEL HAREKETLİLİK

       Ulaşım sistemlerinin dönüşümü

       Yolculuk türleri ve ilişkileri

       Rotalar ve kesişimler

       Karşılaşma alanları & etkileşimler

4. ERİŞİLEBİLİRLİK

       Mahalledeki kullanıcı profilleri

       Ulaşımda ve kullanımda çeşitlilik

       Kamusal alan ve mekanların güncel kullanımı ve erişim

       Alandaki kapsayıcılık durumu

ATÖLYE ÇALIŞMA EKİPLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

 • Çalışma yüz yüze olarak Zemin İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
 • Açık çağrı ile çalışmaya katılmak isteyen kişilerin başvuruları alınacaktır. Atölyeye tekil olarak veya ekip halinde başvurmak için ilgili çevrim içi (online) katılım formu doldurulmalıdır.
 • Başvurulardan yürütücüler tarafından üçer kişilik toplam altı ekip seçilecektir.
 • Disiplinlerarası (farklı meslek altyapılarından oluşan) ekip halinde yapılan başvurulara katılımda öncelik tanınacaktır.
 • Katılan her ekip, tek konu üzerine yoğunlaşarak alandaki kullanıcılar ile yakın etkileşimde çalışacaktır.
 • Atölye sonunda katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.
 • Başvuru ve katılım ücretsizdir, %90 katılım devamlılığı gerekmektedir.

TAKVİM

 • Duyuru ve başvuruların toplanması: 7-10 Şubat 2022
 • Seçilen ekiplerin duyurulması: 14 Şubat 2022
 • Çalışma günleri: 19, 20, 27 Şubat, 5 Mart 2022
 • Çalışmaların bitişi, sunumlar ve forum: 6 Mart 2022

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Çeşitli tasarım ve sosyal bilimler disiplinlerinden (kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, arkeolog, grafik tasarımcı, mimar, sosyolog, psikolog, tarihçi, iletişim tasarımcısı vb.) başvuru ve katılım beklenmektedir.

Atölye Çalışma Yeri: Zemin İstanbul, Şişhane

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ

Merve Akdağ, İBB EuroVelo Koord, Şehrine Ses Ver Kurucusu, Mimar, Sosyal Girişimci

Kemal Şahin, MSGSÜ Enformatik Bölümü, İnfografik Tasarımcısı

Dilek Yördem, MSGSÜ Uzem, İnteraktif Medya Tasarımcısı, İllustrator

Ersan Avcı, Antropolog, Tarih Bilimci, Stratejist

Engin Aktürk, İBB EuroVelo Koord, Y. Mimar, Tarihi Çevre Koruma Uzmanı

Levent Ören, Şehir Plancısı, Kentsel Strateji Danışmanı

ATÖLYE YARATICI DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. Salih Ofluoğlu (MSGSÜ Enformatik Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Eda Beyazıt İnce (İTÜ, Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı, İstanbulON)

Doç. Dr. Kevser Üstündağ (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Doç. Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu (İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Alexis Şanal (SANALarc, Open Urban Practices, kentsel tasarımcı, mimar)

Dr. Ayşe Ege Yıldırım (Tarihi çevre koruma plancısı)

Detaylı Çalışma Programı:

(Şehrine Ses Ver tarafından kurgulanmış olan atölye programıdır)

1. çalışma günü // 19 Şubat 2022

10.30 – 11.30 Tanışma, atölye ana konu tanıtımları (yürütücüler)

11.30 – 12.15 Laleli üzerine tartışmalar (yürütücü)

12.15 – 13.30 Alan gezisi (İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliği ile)

13.30 – 14.00 Mola

14.00 – 14.45 Veri kavramları ve analizi sunumu  (yürütücü)

14.45 – 15.30 İnfografik, bilgi görselleştirme ve yeni medya sunumu (örnekler) (yürütücü)

15.45 – 17.00 Ekiplerin oluşturulması, konu seçimleri, beyin fırtınası

2. çalışma günü // 20 Şubat 2022

10.30 – 11.30 Senaryo, hikayelendirme, veri toplama araçları sunusu (yürütücü)

11.30 – 12.45 Eskiz çalışmaları

12.45 – 13.30 Mola

13.30 – 14.30 Alanda etnografik araştırma yöntemleri sunusu (yürütücü)

14.30 – 15.30 Tarihi Yarımada, SUMP, hareketlilik ve tasarım ilişkisi sunusu (İBB)

14.30 – 15.30 Ekiplerin çalışmaları

15.30 – 17.00 Ekiplerin sunumları

3. çalışma günü // 27 Şubat

10.30 – 11.30 Veri değerlendirmeleri (birebir çalışmaları)

11.30 – 12.45 Kültürel peyzaj ve hareketlilik sunusu (yürütücü+ İBB Kültür Varlıkları)

12.45 – 13.30 Mola

13.30 – 14.30 Konuk sunuş (kente ve kapsayıcılığa dair konuk sunum)

14.30 – 15.30 Çoklu ortam ve görsel iletişim teknikleri sunusu (pratik uygulama) (yürütücü)

14.30 – 15.30 Ekiplerin çalışmaları, iş planı çıkarma

15.30 – 16.30 Ekiplerin sunumları

16.30 – 17.30 Ekiplerle birebir çalışmalar

4. çalışma günü // 5 Mart

10.30 – 11.30 Veri ve görselleştirme değerlendirmeleri

11.30 – 12.45 Grafik ve kentsel anlatı çalışmaları sunusu (yürütücü)

12.45 – 13.30 Mola

13.30 – 15.30 Ekiplerle birebir çalışmalar

14.30 – 15.30 Ekiplerin sunumları

15.30 – 17.00 Ekiplerin çalışmaları

Sunumlar ve forum // 6 Mart

14.30 -16.30 Ürünlerin tartışılması ve forum (Tüm çalışmaların gerekli baskıları ile)

No Comments
Post a Comment