NEYİ HEDEFLER?

 • Katılımcı, çok sesli bir altyapı hazırlamayı,
 • Katmanlı haritalamalar yapmayı,
 • Anlaşılır, herkesin erişebildiği bir kentsel bellek arşivi yaratmayı,
 • Bir soruna çoklu disiplinlerle bakış açısı sağlamayı,
 • Ortak kullanım alanları ve kamusal alanlarda özgün tasarımlar geliştirmeyi,
 • Toplum 5.0 çağına yönelik çağdaş alanlar geliştirmeyi.

KAPSAM

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] Sürdürülebilir veri / kimlik / kültür / doku birikimi

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] Açık şehir stratejisi

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] Bilgi tasarımı ile geniş erişilebilirlik

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] Keşif ve iletişim kanalları kurabilen kaynaklar ve pratikler

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] Karakterize mekanlar üretimi

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] 1:1 ölçekte üretim ve kullanım deneyimlemesi

[icon icon=”chevron-right” iconcolor=”theme”][/icon] Mekan / kullanım / malzeme potansiyellerinin ortaya çıkarılması

KİMLERLE, NASIL İŞLER?

[toggle title=”Ekip?”]

 • Genç Profesyoneller
 • İhtiyaca yönelik farklı disiplinden kişiler(Sosyolog, mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, endüstriyel tasarımcı, tekstil&moda tasarımcısı, mühendis )

[/toggle]

[toggle title=”Nerede?”]

Mobil hareketlenmeler ile

 • çeşitli kamusal alanlarda,
 • ofislerde,
 • üniversitelerde ve
 • şehirlerde atölyeler, sunumlar gerçekleştirir. Toplu kullanım alanlarının yeniden tasarımına yönelik çalışmaları yerinde yapar.

[/toggle]

[toggle title=”Nasıl?”]

 1. Soruna özgü etkileşimli bir arayüz tasarlar.
 2. Katılımcı bir platformla fikirler geliştirir.
 3. İhtiyaca yönelik özgün tasarımları uygular.

[/toggle]