sehrine ses ver

NEYİ HEDEFLER?

  • Katılımcı, çok sesli bir altyapı hazırlamayı,
  • Katmanlı haritalamalar yapmayı,
  • Anlaşılır, herkesin erişebildiği bir kentsel bellek arşivi yaratmayı,
  • Bir soruna çoklu disiplinlerle bakış açısı sağlamayı,
  • Ortak kullanım alanları ve kamusal alanlarda özgün tasarımlar geliştirmeyi,
  • Toplum 5.0 çağına yönelik çağdaş alanlar geliştirmeyi.