şehrine Ses Ver Yavaşla ve Keşfet

ŞEHRİNE SES VER “YAVAŞLA VE KEŞFET!” ATÖLYESİ

Şehrine Ses Ver, yaşanabilir kentlere ve üretken bir topluma ulaşma yolunda çalışmalar yapar. Yaklaşık bir senedir var olan oluşum, “tasarım”ı, ihtiyaç temelli toplumsal bir dönüşüm aracı olarak görür. Kentlerin ve toplumların evrilerek güncel ihtiyaçları yakalamaları doğrultusunda; yerel karakteristikleri keşfedip yaşatmak; toplumsal iletişimi ve farkındalığı arttırmak; ortak dil ve ortak akıl yürüterek çözüme ulaşmak önemsediği konular arasındadır. Bu doğrultuda, çeşitli pratiklerden istekli insanları bir araya getirir, yaratıcı bir ortam hazırlar ve paydaşlarla bir ağ kurar.

Kent, içinde yaşayanlarla birlikte canlı bir sistem oluşturur. Kentin, yerin veya toplumun niteliklerini var edebilmesi, kendini farklı ve anlaşılabilir yollardan ifade etmesi ile mümkündür. Dünya tarihindeki ilk yerleşimlere ev sahipliği yapan, binlerce yıllık insanlık tarihine uzanan Anadolu topraklarında, çeşitlilikten beslenen bir kültürel devinim vardır. Hedefimiz, bu yolda, kentin ana imgelerinden “karşılıklı konuşma” ve “üretim” kavramlarını disiplinlerarası düzeyde ve yerel bağlarla işleyebilmektir.

Oluşumumuz, şu ana kadar 2 atölye, 1 forum, 1 yaz okulu düzenledi. Bu çalışmalara, çeşitli yaratıcı pratiklerden insanlar katılarak değerli çalışmalar yaptılar. Çalışmalara katılanlarda, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederek bunu toplum yararına kullanabileceği yönünde farkındalık oluştu. Birçok çalışma, yerel yönetimlerde, basılı yayınlarda ve sosyal medyada ses getirdi. Tüm çalışma ve programlarda, sürecin açık bir şekilde paylaşılmasına, anlaşılır ve yalın bir dil kullanılmasına özen gösterildi.

şehrine ses ver yavaşla ve Keşfet

 

8- 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “Yavaşla ve Keşfet” atölyesi de bu bağlamda, hızlıca geçip gittiğimiz Beşiktaş ve Üsküdar’daki yaşama alanlarımızı keşfedip ifade etmeye yönelik düzenlendi. Çalışmalar, 4 haftasonu 3’er saatlik zaman dilimleri şeklinde yapılacaktır.

“Yavaşla ve keşfet!”, 2. İstanbul Tasarım Bienali’ne paralel etkinlik olarak kabul edildi. Her iki belediyenin kültür müdürlüklerinden olumlu tepkiler almaktadır.

Sizleri, bu arayışta fikirleriniz ve üretimleriniz ile yanımızda olmaya çağırıyoruz. Atölye, kamusal açık alanlarda yapılacak. Tasarımcıların, yerel ögeler, insanlar ve iklimsel etmenlerle ilişki kurması, ana hedeflerden biri olarak belirlendi.

“Yavaşla ve Kesşfet!”le ne mi yapıyoruz? Önce hep birlikte çalışma amaçları üzerine konuşuyoruz. Belirlenen alanlarda önce 5 keşif öğesi seçiyoruz. Yerel katılımı da sağlayarak bunu bire indiriyoruz. Ve bu keşif öğesini detaylı araştırarak anlaşılır bir dille belgeliyoruz. Ve gelecekteki imgelemeyi kurarak çalışmayı bitiriyoruz!

Haftasonları yapılacak çalışmaya tüm ilgilileri bekliyoruz.

Başvuru için lütfen katılım formlarından birini doldurunuz.

Katılımcılar en kısa zamanda açıklanacaktır. Katılım, çalışma halinde iken de yapılabilir.

Görüntülü, sesli ve yazılı belgeleme çalışmaları için lütfen aşağıdaki bilgilendirme formunu doldurunuz: (Atölye süresince devam edecek)

[vfb id=5]

Post a Comment