8- 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “Yavaşla ve Keşfet” atölyesi, hızlıca geçip gittiğimiz Beşiktaş ve Üsküdar’daki yaşama alanlarımızı keşfedip ifade etmeye yönelik düzenlendi. Çalışmalar, 4 haftasonu 3’er saatlik zaman dilimleri şeklinde yapılacaktır.

yavaşla ve keşfet / slow down and discover

“Kasım’da İstanbul başkadır”, diyor, insana ve kente dair ögeleri keşfetmeye çıkıyoruz! Hızlı ve kalabalık şehir hayatımızda yavaşlayıp dikkatlice çevremize bakıyoruz. Kent etkinliğimizde, Üsküdar’da ve Beşiktaş’ta belirlediğimiz alanlarda, yakın çevre incelemesi, ihtiyaç araştırması, tarihi ve güncel durum belgelemesi yapacağız. Disiplinlerarası olacak çalışmada, yerel halkın da çalışmaya katılmasını yüreklendiriyoruz. Ekiplerin çevreden toparlayacağı yerel malzemeler ile anlık sergiler tasarlanıp yapılacak, etkileşimli bir yüzey elde edeceğiz. Boğaz’ın karşılıklı kıyılarındaki iki semtte çalışacak ekiplerin, haftalık çalışmalarını hep beraber tartışacağız. Tüm çalışmalar, iklimsel etkiler beraberinde açık alanlarda ilerletilecek. Kamusal çevreyi keşif niteliğindeki çalışmamız, yaşadığımız yerle ilgili güncel farkındalığımızı canlandırmayı hedefliyor.

Telling “Sweet November in İstanbul”, we would go to discover human and urban elements! Slowing down from our fast and crowded city life, we would look to our surrounding carefully. In our urban activity, at the specified places from Üsküdar and Beşiktaş, we would make near surroundings analyses, requirement research and historical & current situation documentation. As an interdisciplinary study, we are encouraging local people to participate. Combining local materials, interactive screens could be designed. Studying at mutually seasides of Bosphorus, weekly discussions would organized. All studies would be at open spaces with climatic factors. As a discovering public space workshop, it is supposed to raise current awareness for our living surroundings.