Şehrine Ses Ver Katılımcıları İnfografiği

İnfografik Atölyesi 1|Kadıköy Atölye Süreci

İnfografikler yardımı ile şehrin ana kullanıcılarının ve profesyonellerin, yaşadıkları alanlardaki farkındalıklarının arttırılmasını hedefleyen,Türkiye’nin bir ilçe özelindeki ilk infografik atölyesi, İstanbul’un Kadıköy Semtinde gerçekleştirildi. Bir tasarimyarismalari.com ve infografik.com.tr projesi olan Şehrine Ses Ver Projesi kapsamında düzenlenen ilk atölye, Kadıköy’de Tasarım Atölyesi Kadıköy ve MSGSÜ Enformatik Bölümü işbirliğinde semtle ilgili var olan bilgilerin toplanması, yararlı bilgilerin ayırt edilmesi, görsel olarak işlenerek kolay algılanabilir hale getirilmesini amaçlıyor.

Şehrine Ses Ver 1 l Kadıköy, bölgenin sosyal ve kültürel değerlerinden beslenerek ilçedeki yaşamı oluşturan insanların, yapıların, alanların, araçların, kurumların ve işletmelerin nicelik ve niteliklerinin araştırılması ve gözlemlenmesi ile elde edilecek verilerin işlenmesi ve infografikler aracılığı ile aktarılmasını sağlayacak. Yoğun nüfus yığılmaları, ekonomi, sosyal bilinçsizlik, arz-talep ilişkisindeki kopukluklar, hızla dönüştürülen alanlar ile kentler hızla dönüşüme uğruyor. Günümüz teknoloji çağında, dünyanın değişimi ile insanlar, ihtiyaçları, kullanımları farklılaşıyor. Hayat hızlanırken kentten sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak beklentiler değişerek çoğalıyor. Şehrine Ses Ver Atölyesinde, organizasyon ekibi ve katılımcılar, hızla gelişen ve değişen yaşam alanlarını, bilimsel bir araçla kavramayı; kentin zaman içerisindeki dönüşümünü aktararak profesyonellerin ve kentlilerin çevrelerindeki dönüşüme ve gelişime iştirak etmeyi cesaretlendiriyor. Bunu yaparken mümkün olduğunca disiplinlerarası bir ortam oluşması, şehrin gelişimine hem sosyolojik, hem tasarımsal, hem de istatatistiki bilgi aktarılması, bütünleşen ihtiyaçlar için kritik bir önem arz ediyor. Uzun süredir disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden, sürecin de değerli bir ürün olduğunu savunan ekip, bunun paralelinde yaptığı duyuru ile gelen 55 grup ve kişi başvurusundan interdisipliner iki grup seçti, ayrıca üç grubu da kriterler dahilindeki kişisel başvurulardan oluşturdu. Katılımcılar, görsel iletişim tasarımı, mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, şehir ve bölge planlama, halkla ilişkiler, sosyolog-kamu yönetimi, grafik tasarımcı ve sosyal bilim uzmanlık alanlarından oluşuyor. 9 üniversiteden gelen katılımcılarda, 3. ve 4. sınıf öğrencisi olması ile mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olması koşulu arandı. [align type=”full-width” title=””]

Şehrine Ses Ver Katılımcıları İnfografiği

Şehrine Ses Ver Katılımcıları İnfografiği

[/align] Çalışmalara ilk hafta yuvarlak masa tanışması ile başlandı. Projenin amacı ve vizyonu katılımcılar ile paylaşıldı. Kadıköy üzerine belirlenen konular  ile program  aktarıldı. [align type=”full-width” title=””] 1 [/align] İkinci hafta, infografik kavramı, infografik örnekleri ve tasarımı, veri toplama ve ayrıştırma teknikleri paylaşıldı. Bu noktada disiplinlerarası oluşan platformun ürettiği görüşler ve fikir alışverişleri oldukça verimli oldu. Kişisel çalışma yapılması alışkanlığının ekip ortamına geçerken yaşattığı zorluklar gruplar tarafından tecrübe edilirken, birbirlerini tamamlayıcı unsur olarak görebilen ekipler daha hızlı yol aldılar. Ekipler konularını belirleyerek bu konular üzerinde veri toplama, ayrıştırma, senaryo ve metafor üretimi, infografik başlığı ve tipografi tasarımı, piktogram tasarımı ve görselleştirme üzerine çalıştılar.

Atölye’ye katılan grupların atölye hakkındaki görüşleri


 Lokomotif grubunu oluşturan Alper Hatinoğlu, Gökhan Karakoç ve Sefa Feyzioğlu,’ Son Durak Haydarpaşa’  isimli çalışmalarını geliştirdiler.
9

Şehrine Ses Ver İnfografik Atöltesi Lokomotif Grubu

 Çalışma günlerinde erken saatte izmit’ten yola çıkarak Alper ile İstanbul’a geldik.. Konumuzu Haydarpaşa olarak belirledik. Grup ismimiz lokomotif oldu ve logomuzu hazırladık. Konuya yaklaşımımız toplantılarla daha da iyi şekillendi. Bir mindmap uygulaması yapıp konumuzu daha spesifik hale getirdik. Konumuz belirginleşti ve veri toplamaya başladık, onları süzdük. İçerikte ne kullanacağımızı belirledik. Sonra beyin fırtınası yaparak bu bilgileri ne  tarzda, nasıl sunabileceğimizi düşündük. Şehrine Ses Ver ekibi ile de konuşarak melez bir infografik çalışması yapmaya doğru yol aldık. Sefa, katılımcı demografilerinden ilk hafta yaoılan yuvarlak masa toplantısından yola çıkarak bir infografik tasarladı. Çalışmamızda, Haydarpaşa ile ilgili basit eskizlerden detaylı taramalara girdik. İzometrik bir alan çalışması yaptık, iş bölümü ile metaforlar çıkararak piktogramları, renkleri, nesneleri belirledik yazı ailesi setini seçtik ve çalışmaya başladık. İşin dijital alandaki ayağında oldukça emek sarfettik. Veri seçiminde ve kullanımında zorluk çeksek de infografiğimizde güzel bir grafik dil ile verileri kullanmaya özen gösterdik. Şehrinesesver insiyatif olarak değerli bi yapı. üstünde bir akıl ve emek var. Hepinize her şey için teşekkür ederiz. 


Tezgah Grubunu oluşturan Ayşe Ece Eyisoy, Ayça Bayrak ve Ceyda Pektaş, Semt Pazarları “Gel Vatandaş Gel!” temasında çalıştılar.

Şehrine Ses Ver İnfografik Atölyesi Tezgah Grubu

Şehrine Ses Ver İnfografik Atölyesi Tezgah Grubu

Konular arasından ortak ilgimizi en çok çeken konu semt pazarlarıydı. Pazar araştırmasının keyifli olacağını düşünmemizin yanında, alan çalışmaları da yaparak renkli bir çalışma olabilir diye düşündük. Üstelik pazarların hayatta kalmasına bağlı olan bir kültürel ve toplumsal değerler toplamı var. Aynı zamanda sosyal bir paylaşım ortamı da olan pazarlar; her sınıftan tüketiciye hitap eden yapısı ve yerli ekonomiye olan katkısının yanında; şehir içinde olduğu kadar şehir dışında yaşayan pek çok kimsenin, köylülerin, de hayatında önemli bir role sahiptir.
Toplumsal kimliğimizin bir parçası olan pazarların geleceği, tüketicinin tercihi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle tüketicinin semt pazarlarının sağladığı fayda ve avantajları hatırlaması, yaşadığı çevredeki pazarları tanıması ve pazarlara erişebilmesi önemlidir.
Bütün bu noktaları göz önüne alarak, sürecin ilk aşamasında çalışmamızı; pazarların fayda ve avantajları, Kadıköy genelindeki pazarların bilinen ve bilinmeyen yönleri ile tanıtılması ve pazarlara ulaşım başlıkları üzerine inşa etmeye ve infografik tasarımımızı akış diyagramı şeklinde hazırlamaya karar verdik. Böylece eğlenceli ve esprili bir dille hazırlamış olduğumuz akış diyagramımız hem daha keyifli bir hal alacak hem izleyicinin katılımını sağlayarak dikkatini kazanabilecektik.
İkinci aşamada, belirlediğimiz başlıklara uygun verilerin neler olabileceğine ve bu verileri nerelerden elde edebileceğimizi listeledik. Yaptığımız listeye göre bir iş bölümü yaparak planımızı eyleme geçirdik. Kadıköy’deki pazarlara giderek gözlem yaparak, pazarcı ve seyyar esnaflar odasını ziyaret ederek, internet taraması yaparak birçok veri elde ettik.Bir sonraki aşama verileri bir araya getirerek akış diyagramı oluşturma kısmı. Bu kısımda biraz zorlanmakta olsak da inanıyoruz ki güzel bir sonuç elde edeceğiz.
Çalışmamızın; Kadıköy’ün kültürel kimliğinin ve renkliliğinin bir parçası olan semt pazarlarının tekrar hatırlanmasına ve gerekli önemim verilmesine katkısı olacağını umuyoruz.

Kedi Grubunu oluşturan Pelin Kahraman, Sevcan Alkan ve Yağmur Ruzgar, Kadıköyde Üretim Başlığı altında Kültür ve Sanat üretimi üzerine yoğunlaştılar.
18

Şehrine Ses Ver İnfografik Atölyesi Kedi Grubu

 Çalışmamızın başlangıcında amacımız Kadiköy’de Üretim başlığı altında Kadiköy’ü yegane yapan küçük çaplı üretim yerlerini ve onların kendilerine özgü ürünlerini ön plana çıkaran bir infografik hazırlamaktı. Ancak bu kapsamda araştırmalarımıza başlandığımızda asıl incelemek istediğimizin Kadiköy’ün kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetleri olduğunu farkettik ve konumuzu bu şekilde sınırladık. Bu noktaya gelmemizde; “Kadiköy sanata yeterince açık ve ilgili iken neden daha büyük galeriler burada yok? Neden örneğin Bienal gibi uluslararası bir etkinliğin bir ayağı da Kadiköy’de değil?” gibi sorular etkili oldu. Örneğin Beyoğlu’ndaki bir galeri açılışına giden insanlarla konuştuğumuzda yaklaşık olarak %42’sinin Kadiköy’den gelmiş olduğunu farkettik. Bu düşünceler doğrultusunda hazırladığımız infografiğimizde Kadiköy’ün sahip olduğu kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ne kadar çok ve değerli olduğunu istatistiksel veriler ile kanıtlamaya çalıştık. Bir yandan Kadiköy’ün görünmeyenini gösterirken diğer yandan da daha fazlasının neden olmadığını sorguladık. 


Muera Grubunda Büşra Cantürk, Ezgi Gül ve Mustafa Güney Kadıköyün Akciğerleri Parklar konu başlığı altında Göztepe Parkını incelediler.
Şehrine Ses Ve İnfografik Atölyesi_Muera Grubu

Şehrine Ses Ve İnfografik Atölyesi_Muera Grubu

İnfografiğin ne olduğu, infografik çeşitleri, hizmet ettiği amaçlar (yararlı bilgileri kolay algılanır hale getirebilmek, infografik çalışması yapılacak alandaki farkındalığı artırmak gibi), hangi infografik çeşidinin nasıl çalışmalarda kullanılabileceği, bilgiye ulaşma yolları ve hatta google kullanma metodları hakkında dahi saygı ve sevgideğer atölye yöneticilerimiz aracılığıyla bilgi edinmemizin ardından sıra konu seçmeye gelince epey bir zorlandığımızı itiraf etmeliyiz. Bunun grubumuzun bireysel çalışmaya alışkın birer bir grafik tasarımcı, bir mimar ve bir endüstriyel tasarımcıdan oluşmasının da bir neticesi olduğunu düşünebiliriz. Üçümüz de bambaşka konuları çalışmaya hevesliyken yürütücülerin önerisiyle Kadıköy’de Parklar konusunu seçtik. Ardından Kadıköy’deki tüm parklar hakkında bilgi toplamak için zamanımız kısıtlı olduğundan Göztepe 60. yıl Parkı’nda, yepyeni olması ve pek çok ilki içinde barındırmasından dolayı karar kıldık. Bilgi toplamak için parka gittiğimizde tramplenlerde zıplayıp birkaç oyuncakla epeyi vakit geçirdik, çalışmanın tadını çıkardık. Her neyse, park koordinatöründen ihtiyacımız olan bilgileri aldıktan sonra format üzerinde çalışmaya başladık. Eskizlerimizde, bilgi akışının yönünü belirten geniş açılı çizgiler kullandık, parkın rengarenkliğine ithafen renk çeşitliliğine önem verdik ve park denince akla gelen küçük imgeleri piktogram olarak kullanmaya özen gösterdik. Her şey için teşekkürler. 


Nokta Grubunda Mehmet Oğuz Arıkan, Zeynep Burcu Kaya ve Gürkan Kuşçu Kadıköy’deki Odak Noktalar üzerine çalışma yaptılar.
Şehrine Ses Ve İnfografik Atölyesi_Nokta Grubu

Şehrine Ses Ve İnfografik Atölyesi_Nokta Grubu

Sürece baslarken aklımızda yabancı turistleri öncelikli hedef alan, Kadiköy’u tanıtıcı bir harita çalışması vardı. Daha sonra harita formatından uzak durmak adına başka fikirler geliştirmeye calıştık ve haritayı soyutlayarak kullanmaya karar verdik. Kadiköy imgesini oluşturan ögeleri listeledik. Bu sırada sadece turistleri ele almak yerine, kadikoyün zengin çesitlilikteki kullanıcılarının rotalarını, en çok kullandıkları mekanlar üzerinden gostermeye karar verdik. Kamusal alanlar üzerinde yogunlaşarak Kadıköy’ün odak noktalarını belirledik. Bu odak ve buluşma noktalarını demografik olarak grupladık ve stereotiplerimizi oluşturmaya basladik. Altı stereotipin, Kadiköy merkezdeki bir günlerini ele alan altı rota çıkardık. Rotalar içerisinde Kadıköy imgesini oluşturduğunu düşündüğümüz mekanların bulunmasına dikkat ettik. İkinci hafta içerisinde listeledigimiz tüm mekanlara dair verileri topladik. Bu veriler arasından en ilgi çekicilerini ayıklayip belli bir dil kullanımıyla senaryolar geliştiriyoruz. Son aşamaya geçtigimizde rotaların basit grafiksel çözümlemelerine yogunlaştık. Mekanların arasındaki ilişkilerin vazgeçilmez olduğu düşüncesi ile seçtiğimiz noktaların çizgisel değil, mekansal bağlamları da taşıyarak birleştirilmelerine karar verdik. Tum rotaları biraraya getirme aşamasi zorlayıcı bir aşama ve bunun üzerinde uzun süre uğraştık. Aynı zamanda mekanlar uzerine piktogram  çalışmaları yaptık. Verileri senaryo içerisinde cümleleştirerek vermek üzerinde çalıştık. Kişiler üzerinden kurduğumuz senaryo ile keyifli bir infografik hazırladık.

Çalışma süresince TAK’tan Hazar Arasan ve MSGSÜ BOST yüksek lisans öğrencisi Tahsin Demir, yardımcı oldular. Atölyeye kayıt olmak, takip etmek ve daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi takip edebilirsiniz. Çalışmalara “atölye ürünleri” bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

 


[recent_portfolios count=”5″ ratio=”16:9″ category=”3″]

Post a Comment